Rörlig media

Här nedan berättar jag lite om hur jag arbetar med film och rörlig bild. Vill du endast se vilka typer av filmer jag har gjort, klicka här eller skrolla längst ned.

Vad är film?

För mig handlar film om rörlig bild, plus ett par parametrar till; tid och ljud. Ljudet eller ljudsättning förstärker det visuella. Tiden som det tar att se en film är canvasen där berättaren får spendera färg och form för att fånga tittaren. Min expertis ligger i att kunna tolka vad beställaren vill och omvandla en vision till en färdig produkt.

Jag har redskapen och kunnandet för att kunna skapa, vill du göra film?

Arbetsflödet

Kan se lite olika ut, men oftast har vi ett första möte för att diskutera behovet och hur planen ser ut för lanseringen. Jag försöker bena ut begreppen och försöka hitta olika sätt att närma mig arbetet. "Vi vill göra en kort film" - kan i slutändan handla om olika filmer för olika ändamål upplagda i olika plattformar.

Tack vare min bakgrund som pedagog har jag lätt att omvandla mål och syfte till en film som lätt kan förstås och många kan få utbyte av att se på.

"Skickar du nåt på mail?"

Jag använder mig av en videotjänst (frame.io) där jag laddar upp film direkt från redigeringsprogrammet (Premiere Pro) och sedan kan vi kommentera i filmen, rita, föreslå ändringar och uppdaterar tills vi är nöjda. Alla kommentarer och ändringsförlagen ser jag i mitt redigeringsprogram direkt och kan bearbeta de. Detta är en stor tidsvinst och arbetslättnad för alla parter. Vi slipper skicka mail med tidsangivelser och instruktioner eller liknande.

Grafik

Grafiska element i en film kan vara viktiga för att göra komplexa förklaringar mer överskådliga, skapa igenkänning med logotyper och annat. Jag arbetar i Adobe After Effects för att animera och skapa

Ljud

This is a paragraph. Click edit and enter your own text. You can make changes like making the text bold, underline or italic. This is a great place for you to tell your clients more about your story and to describe the type of photographer you are. You can come back at any time to make more changes.

Musik

This is a paragraph. Click edit and enter your own text. You can make changes like making the text bold, underline or italic. This is a great place for you to tell your clients more about your story and to describe the type of photographer you are. You can come back at any time to make more changes.